i köket_mönster_mindre-01.jpg

Grafisk form

FORMGIVNING/ LAYOUT
Innan Skaperians uppstart jobbade jag med formgivning och layout av trycksaker till vardags. Mitt mål är att det jag formger skall vara visuellt tilltalande, ha god användarvänlighet och läsbarhet samt hänga ihop med kundens tonalitet och grafiska profil. 
Tidigare kunduppdrag innefattar bl.a. konstnärskataloger, broschyrer, infoblad, verksamhetsberättelse, digitalt nyhetsbrev, affischer enklare animationer och digitala PDF:er av olika slag.

WEBB

En hemsida framkommer i ett tätt samarbete med dig – kunden. Vi har tät och löpande kontakt för att se till att jag arbetar åt det håll du önskar. Jag lägger fokus på att göra hemsidan personlig och fånga varumärkets essens – vare sig det handlar om ditt företags- eller personliga varumärke. 

Jag arbetar vant i Wix, men kan även hantera Squarespace och wordpress (med Divi theme).

OBS: efter att jag lämnat över den färdiga hemsidan till kunden kan hen själv ändra i designen, vilket innebär att en hemsida kanske inte IDAG ser ut som den gjorde när jag från början designade den. 

ILLUSTRATION

Jag illustrerar i enklare stil, oftast baserat på an handritad bild av ett objekt eller en scen, som jag sedan jobbar vidare med grafiskt och adderar olika tekniker för att skapa en unik känsla. De flesta av illustrationerna jag visar nedan har jag tagit fram på uppdrag av kunder och de har ofta använts som dekoration på deras hemsidor och sociala medier. 

FORMGIVNING/ LAYOUT

WEBB

ILLUSTRATION